Гаранционния период започва от датата на приемане на поръчката
Гаранционния срок не тече по време на престоя на стоката в сервиз
Срокът на отстраняване на повредите е 30 работни дни. В случай, че повредата не може да бъде отстранена, закупената стока се подменя с нова. Транспортните разходи са за сметка на клиента.
ВАЖНО! Гаранцията важи само, ако закупената стока е монтирана в специализиран сервиз и клиента има издадена фактура за това, на негово име и описания на монтираната стока.